درباره آموزشگاه معماری خانه تدبیر

هنر معمار خلق راهی برای همزیستی است

این آموزشگاه همانطور که از نام مشخص است، به صورت کاملا خصوصی مدیریت شده و تدریس در آن ها نیز بر اساس استاندارد ها و نیازهای آینده بازار کار و جامعه معماری با رویکرد تربیت نیروی متخصص آماده ورود به بازار کار و ارتقا سطح کیفی آموزش صنعت ساختمان در کشور به ایجاد بستری مناسب جهت تعلیم نیروهای متخصص، خلاق، با دانش و مهارت فنی در حوزه صنعت ساختمان صورت می گیرد. اغلب دوره های آموزشی در این آموزشگاه تدریس شده و برای کسب مدرک مورد نظر معمولا به سازمان ها و ارگان های مورد نظر مانند سازمان فنی حرفه ای ارجاع داده می شوند.