مدرک سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

نورپردازی و متريال دهی با قابليت رندر بالا با نرم افزار V_RAY

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در حوزي معماري بوده و كارهايي از ، Vray For 3dMax نورپردازي…
384,000 تومان

طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه بعدی و دو بعدی با RHINOCEROS

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ طراحي پروژه هاي ساختماني بصورت سه بعدي و دو بعدي با نرم…
410,000 تومان

طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ Revit Architecture از مشاغل حوزه صنعت و گروه برنامه ريزي درسي گروه…
1,000,000 تومان

طراح معماری با نرم افزار 3D MAX

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ طراح معماري با نرم افزار 3D- Max از مشاغل حوزه معماري ميباشد…
1,540,000 تومان

نقشه کشی ساختمان با نرم افزار Autocad

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نقشه کش ساختمان با نرم افزار Auto CAD از مشاغل حوزه ساختمان…
2,750,000 تومان

پرزنته و شیت بندي معماري به کمک نرم افزار Photoshop

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پرزنته و شيت بندي معماري به وسيله نرم افزار Photoshop از شايستگي…
342,000 تومان

تهيه و تفسير تصاوير ماهواره ای با Google earth pro

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تهيه و تفسير تصاوير ماهواره اي با Google Earth pro يكي از…
342,000 تومان

پرزنته و شیت بندي معماري به کمک نرم افزار Indesign

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شيت بندي پروژه هاي معماري با نرم افزار InDesign از شايستگي هاي…
950,000 تومان