1-رتبه نخست مقطع کاردانی دانشگاه علمی کاربردي واحد هنر کرج

2-رتبه نخست مقطع کارشناسی دانشگاه رسام

3-پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان دانشجوي نخبه

4- مولف مقاله تحلیل و بررسی الگوي حیاط مرکزي در بناهاي معاصر ایران

5-مولف کتاب طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد روانشناسی محیط

6-مشاور تخصصی پروپوزال هاي مرتبط و غیرمرتبط با رشته در مقطع کارشناسی ارشد

7-مشاور فصول پنج گانه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

8-مدرس در دانشگاه رسام و دانشگاه البرز کرج

9-نامزد پنجمین دوره انتخابات شوراي اسلامی شهر و روستا استان البرز