سوابق کاری و آموزشی : 

۱۳۸۹-۱۳۹۲ : طراحی و ترسیم نقشه های فاز یک معماری

۱۳۹۳-۱۳۹۴: طراح تخصصی داخلی آشپزخانه، شرکت نف (Neff)، تهران

۱۳۹۵-۱۳۹۶: طراح نقشه های معماری و نمای ساختمان شرکت عمران گسترش آبادی آبیدر

۱۳۹۷-۱۳۹۸ : مدرس نرم افزارهای اتوکد، تری دی مکس و فتوشاپ در مراکز فنی و حرفهای کرج